Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Informații utile  //  Johnny trans

Condiții călătorie minori

 

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, minorii români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali. Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Polițiștii de frontieră permit ieșirea din țară a unui cetățean român minor  numai dacă este însoțit de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

                    - este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește însoțit de ambii părinți;

                    - este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație notarială a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei, statul (statele) de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia ori face dovada decesului celuilalt părinte;

                  - este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește împreună cu unul dintre părinți, dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau dacă părintele însoțitor face dovada decesului celuilalt părinte;

                - este titular al unui document de călătorie individual (pașaport sau carte de identitate) și călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație notarială a ambilor părinți sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat minorul (prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă), a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, care cuprinde: acordul notarial al acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective, statul (statele de destinație), perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, datele de identitate ale însoțitorului respectiv precum și extrasul de cazier judiciar al însoțitorului valabil conform legislației.

            Declarația notarială și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării dreptului la libera circulație se prezintă în original și fotocopie Poliției de Frontieră din punctul de trecere al frontierei prin care se efectuează ieșirea din țară.

     

Plecări din România în fiecare Vineri
Plecări din Italia în fiecare Duminică